ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA NA WEB STRANICI OPTIKA PODVOREC

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Pristup web stranici foursisters.hr je slobodan i ne traži se registracija. Kontaktiranjem putem kontakt-obrazaca ili elektroničkom poštom ispunjavate svoje podatke. Ti su podaci dostupni isključivo stranici foursisters.hr kojima su upućeni u svrhu rješavanja vašeg upita. Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za odgovaranje na vaš upit.

Politika privatnosti

Optika Podvorec poštuje Vašu privatnost, razumije njenu važnost i koliko Vam je stalo znati kako se Vaše informacije koriste. Ova pravila objašnjavaju kada, zašto i kako prikupljamo osobne podatke od osoba koje kupuju kod nas, posjete našu web stranicu, ispune kontakt obrazac u svrhu postavljanja upita, kontaktiraju nas putem email-a, objave komentar na našem Facebooku ili se prijave na newsletter sa željom da budu obaviješteni o novostima i povoljnim kupnjama.

U optici Podvorec politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Optika Podvorec poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja svojih internetskih stranica.

Optika Podvorec može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja internetskih stranica putem kolačića (cookies), koji ne sadrže osobne podatke, te IP adrese koje su automatski zabilježene u zapisima pristupa. Isti služe da bi web stranica radila optimalno. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu vršenja ugovorenih usluga, pružanja informacija o našim ponudama, novostima i događanjima i promocijama. U svim elektroničkim porukama je mogućnost odjave s liste primatelja.

Prikupljamo slijedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • e-mail
 • OIB
 • Kontakt broj
 • Fotografije s događaja
 • Video nadzor
 • IP adresa

Osobni podaci kandidata za posao te ostale podatke koje razmijenite s nama.

Osobne podatke prikupljamo u određenu i zakonitu svrhu:

 • Slanje obavijesti o događanjima, ponudama, korisnim informacijama i alatima
 • Vršenja ugovorenih usluga
 • Video nadzor
 • Vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija vezanih uz zaposlenike
 • Za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima, te unapređenja usluga

Navedene podatke dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

Sukladno Uredbi o mjerama zaštite osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) na vaš zahtjev omogućiti će vam se uvid u sve vaše osobne podatke kojima raspolažemo, načinu obrade te mogućnosti ograničenja obrade, izmjene ili brisanja istih. Kontaktirajte nas putem broja telefona 098 909 4278 ili putem elektroničke pošte na optikapodvorec@gmail.com.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te optika Podvorec poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:

 • vaše podatke nećemo koristiti ni za jednu drugu svrhu od one koja je ovdje navedena ili ugovorena
 • vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bilo kojoj trećoj strani osim onih kojima je po zakonu opika Podvorec dužna ustupiti takve podatke
 • vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo na vaš zahtjev (pravo na prijenos) ili uz sudski nalog
 • bilo kada se možete odjaviti iz e-mail liste.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne uvjetujemo pristup našim stranicama dostavom podataka, te ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za izvršenje naručenih usluga i proizvoda.

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja dozvole za primanje obavijesti i korisnih informacija, podatke čuvamo onoliko dugo dok se dozvola ne povuče.

Svaki naš korisnik u skladu s GDPR uredbom ima određena prava:

 • Pravo na prigovor – Korisnik ima pravo uložiti prigovor na obrade podataka, osim ako je drugačije propisano zakonom.
 • Pravo na pristup – Korisnik ima pravo dobiti potvrdu o obradi osobnih podataka ispitanika, kao i pristup istima sukladno Uredbi.
 • Pravo na brisanje – Korisnik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u važećim propisima o zaštiti podataka.
 • Pravo na ispravak – Korisnik ima pravo tražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na istog.
 • Pravo na prenosivost – Korisnik ima pravo dobiti podatke u računalno čitljivom obliku, ukoliko je to izvedivo.

Svoja prava kupac može ostvariti kontaktom putem broja telefona 098 909 4278 ili putem elektroničke pošte na optikapodvorec@gmail.com

Povreda zaštite osobnih podataka

Svaka osoba koja sumnja da je došlo do kršenja zaštite osobnih podataka zbog krađe ili izloženosti osobnih podataka, mora odmah prijaviti incident s opisom događaja. Kontaktirajte nas putem broja telefona 098 909 4278 ili putem elektroničke pošte na optikapodvorec@gmail.com

Društvo će istražiti sve prijavljene incidente kako bi potvrdio je li došlo do povrede zaštite osobnih podataka (data breach), te poduzeti sve zakonske mjere zaštite osobnih podataka.

Društvo će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način, Ukoliko smatrate da Društvo postupa s Vašim podacima na nezakonit način te isto ne može riješiti u suradnji s Društvom, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Optika Podvorec
Four sisters d.o.o.
Prigorska 83K
Prekvršje